Wat bieden wij?

Wij hebben expertise op het gebied van:

  • verbeteren onderwijskwaliteit op basis van gedegen analyse
  • kwaliteitszorg
  • onderzoekskader en bezoeken inspectie
  • rekenonderwijs en referentieniveaus
  • teamcultuur


Wij zetten onze expertise in in verbetertrajecten en tijdens studiedagen.
 

Verbetertrajecten
De complexiteit van het onderwijs zorgt ervoor dat niet altijd direct helder is aan welke knoppen je kan draaien. Daarom starten wij een verbetertraject altijd met een brede analyse van de huidige situatie. Onze analyse bestaat uit het onderzoeken van data, gesprekken met teamleden en schoolleiding en observatie van lessen. 
Vanuit deze analyse worden de oorzaken zichtbaar. Gezamenlijk maken we - op basis van de visie en de waarden van de school - een plan van aanpak, met aandacht voor ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. Dit plan van aanpak geeft houvast en is de structuur die helpt bij het doen van de juiste interventies. 


Denk bijvoorbeeld aan kennis vergroten of het versterken van didactische vaardigheden. Bij verbetertrajecten is echter meer nodig. Zo zien we in scholen ingesleten werkwijzen en omgangsvormen die belemmerend werken. Om een duurzaam resultaat te realiseren, is het nodig om belemmerende patronen te herkennen en te doorbreken. Tijdens studiedagen zetten wij verschillende actieve werkvormen in om de patronen te herkennen en te doorbreken. Daarbij ondersteunen we de schoolleiding om dit proces voort te zetten. Zo ontstaat een lerende cultuur waarin tijdig gesignaleerd en bijgestuurd wordt."Op mijn school zien we de rekenresultaten al een paar jaar achteruitgaan. Ondanks verschillende interventies zagen wij geen verbetering. Dankzij de frisse, analytische blik van Stromend, werden de oorzaken helder. Zo zijn we nu bezig met het versterken van de differentiatie in onze rekenlessen en bereiden onze leerkrachten de rekenlessen gezamenlijk voor. De studiedagen die Stromend voor ons heeft ontworpen en begeleid, hebben ervoor gezorgd dat er meer inhoudelijk wordt samengewerkt in het team."


Studiedagen en teamsessies
Naast verbetertrajecten hebben wij ruime ervaring met het ontwerpen en begeleiden van studiedagen en teamsessies. Hierin kan zowel teamcultuur als onderwijsinhoud centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan een studiedag over referentieniveaus, differentiatie in instructie of samenwerking in het team. Dit doen wij vanuit creativiteit, verbinding en plezier. Een inspirerende sessie kan al de start zijn van nieuwe stroming in het team. 


"Ik had te maken met veel wisselingen in het team. Ik merkte dat teamleden hun vragen aan mij stelden in plaats van aan elkaar. Er was geen onderling vertrouwen en collega’s kenden elkaars kwaliteiten niet. Dankzij de sessie met Stromend zijn de teamleden nader tot elkaar gekomen. We hebben veel plezier gemaakt en hebben elkaar op diverse vlakken beter leren kennen. Het was de aanzet tot een betere sfeer en samenwerking in het team."